Annen-Info.nl

Meld je voor 1 augustus aan als lid!

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-).

Let op alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid.

Tot 1 augustus kan je lid worden om mee te kunnen stemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via: www.rabobank.nl/assen-nd onder het kopje lidmaatschap.

Leden kunnen dan van 3 t/m 18 oktober een stem uitbrengen op de vereniging welke ze een warm hart toedragen, we hopen dat je een stem wilt uitbrengen op Commissie Dorpsbelangen.

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl