Annen-Info.nl

Stem je ook op de CD?

Stem ook op Commissie Dorpsbelangen

Dit is het vierde jaar dat de Rabobank (Assen Noord Drenthe) de Clubkas Campagne organiseert. Jaarlijks stelt deze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven.

De leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld.

Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Wie kunnen er stemmen? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Commissie Dorpsbelangen hoopt natuurlijk dat alle Anneroelen ook een stem op hen wil uitbrengen!

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl