Annen-Info.nl

Bestuur

De normale gang van zaken van de Commissie Dorpsbelangen wordt opgevangen door het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter. Zij hebben tot taak om de uitgangspunten, de belangen en de doelstelling te bewaken. Tevens is zij het aanspreekpunt van de commissie en bewaakt zij de relaties met externe partijen. Tenslotte is het dagelijks bestuur ondersteunend en adviserend naar de diverse subcommissies.
De subcommissies zoals bijvoorbeeld de sport- en spel commissie, zijn binnen de afgesproken kaders autonoom. Zij leggen natuurlijk wel verantwoording af aan de voltallige commissie Dorpsbelangen. Besluiten die het imago van de Commissie Dorpsbelangen aangaan worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
De Commissie Dorpsbelangen vergadert in principe ieder tweede woensdag van de maand met uitzondering van de vakantieperiode. In februari is een (extra) openbare jaarvergadering, waar iedere Annernaar welkom is.

Dagelijks bestuur:
Ype Tol, Voorzitter
Rabbe Vedder, Vice Voorzitter
Abel Reitsema, Penningmeester
Mariska Witte, Secretaris


Overige leden:

Jarno Drenth
Marlous Dijksma
Roland Kregel
Enrico Hanenbergh
Annemiek Visser
Tamara Takens
Albert Mulder
Marisca Luning
Bart Zuidema
Anneke Greving
Gerrit Bazuin
Fenja Woest
Wim Boschma

 

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl