Annen-Info.nl

Visie

Voorgeschiedenis:

In december 2003 werd de stichting commissie dorpsbelangen Annen door de burgemeester benaderd of er interesse was in het opstellen van een dorpsvisie. Dorpsbelangen Annen heeft deze uitdaging op zich genomen.

Aangezien de doelstelling van dorpsbelangen de volgende is: “De stichting Commissie Dorpsbelangen Annen stelt zich tot doel om de leefbaarheid van het dorp Annen te bevorderen, daarnaast fungeert de Commissie als klankbordgroep naar de gemeente” . Omdat dorpsbelangen daarbij slechts één mening vertolkt is besloten om zoveel mogelijk anderen in het traject tot het opstellen van de dorpsvisie te betrekken. Uiteindelijk hebben 30 Anneroelen in 6 verschillende themagroepen zich ingezet. Deze themagroepen hebben ieder een eigen verslag opgesteld. De verslagen zijn terug te vinden op de website van de gemeente en van dorpsbelangen Annen. De themaverslagen vertolken een visie vanuit het gezichtspunt van een bepaald onderwerp. Op basis van deze verslagen is de dorpsvisie Annen 2005 opgesteld.

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl